Community Colleges of Spokane

Community Colleges of Spokane

www.ccs.spokane.edu
Spokane, Washington

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Các điểm nổi bật

Xếp hạng & Tình trạng Kiểm định

  • Community Colleges of Spokane được chứng thực bởi Ủy ban các trường Cao Đẳng và Đại học vùng Tây Bắc (Northwest Commission on Colleges and Universities)

Số lượng sinh viên

  • Tổng: 10,000
  • Sinh viên quốc tế: 300
  • Sinh viên Việt nam: 12

Yêu cầu nhập học

  • Đại học: TOEFL iBT 61 or IELTS 5.5
  • ESL: Có nhưng không yêu cầu kiểm tra cuối kỳ

Học phí & Chi phí

  • Học phí: $9,500
  • Ăn ở: $7,000 (chưa bao gồm các chi phí khác, sách, chi phí vận chuyển)
  • Khác (Bảo hiểm): $700
  • Tổng chi phí (trên I-20): $19,000

Học bổng & Hỗ trợ tài chính