UTP High Schools

UTP High Schools

www.utphighschools.com
Amityville, New York

THÔNG TIN CHI TIẾT

Các điểm nổi bật

 • Hơn 75% học sinh thi đỗ vào TOP 100 trường đại học hàng đầu năm 2015.
 • Trung bình điểm số SAT là hơn 1700 (điểm SAT trung bình tại Mỹ: 1500).
 • Có mạng lưới hoạt động tại hơn 30 quốc gia.
 • Hiện nay đã có hơn 700 sinh viên trên toàn trường đối tác của chúng tôi với GPA cao 90/100.

Xếp hạng & Tình trạng Kiểm định

 • Hơn 88% học sinh thi đỗ vào TOP 100 trường đại học hàng đầu năm 2014.

Số lượng sinh viên

 • Tổng: 5730
 • Việt Nam: 516
 • Quốc tế: 1318

Học phí & Chi phí

 • Học phí: 2,800 USD
 • Chi phí sinh hoạt: $10,000 USD
 • Khác (Bảo hiểm y tế, Sách vở & Phí đăng ký): $8,281 USD
 • Tổng: $21,081 USD

Học bổng & Hỗ trợ tài chính

 • Không